Kontak ons


LERAARSPAAR: Ds. Andries en Jacoleen Venter

 

VISE-VOORSITTER:  Ivan Barnard  082-775-6898

KINDERBEDIENINGSLEIER: Shawn Gorman  082-976-6253

Ons is geleë in Suiderstraat 389, Pretoria-Noord.