Kontak ons


LERAARSPAAR: Ds. Andries en Jacoleen Venter


VISE-VOORSITTER: Frans Smit 072-639-8556

SKRIBA:  Ivan Barnard  082-775-6898

KINDERBEDIENINGSLEIER: Shawn Gorman  082-976-6253

JEUGLEIER:  André Vorster  074-086-7734

 

Ons is geleë in Suiderstraat 389, Pretoria-Noord.