WAAROM?


Waarom??

Afgelope weke bid ek: “Heer leer my bid.”  Ek kyk in trane om my na die mensdom, die land, die betogings, brandende bande, vlamme onnodig in winkels, geboue, karre, taxi’s…. ek kyk na gebalde vuiste en mense wat behep raak met oorlog praatjies.  Ek val op my knieë neer en roep God aan: “ Waarom?”

Al wat by my opkom is : ‘Want mense bid nie meer nie…’

‘n Dominee het eenmaal gesê: “As daar niemand is om saam jou die werk te doen nie, dan doen jy dit alleen!”

“Goed Vader, begin by my.  Leer my bid!”

Huilend begin my stryd!  Ek weet.. die vurige gebed van ‘n regverdige het groot krag!

Wat is ‘vurige gebed’, Heer?

Ek haak vas by die woordjie vurige…tob, bid, dink, vra vrae!  Ek stoei met my Here.  Hoekom kry ek nie antwoorde nie.

In trane sien ek die woordjie ‘regverdige’!  Is dit dan die geheim?  Kyk ons soms vas in dinge en kyk die belangrike sake mis?

Ag mensig tog, hoe kan ek dan so blind wees.  Hoeveel keer al het ek gelees?

1Jon 3:22  en wat ons ook al bid, ontvang ons van Hom, omdat ons sy gebooie bewaar en doen wat welgevallig is voor Hom.

1Pet 4:7  En die einde van alle dinge is naby; wees dan ingetoë en nugter, om te kan bid.

Jak 5:16  Bely mekaar julle misdade en bid vir mekaar, sodat julle gesond kan word. Die vurige gebed van ‘n regverdige het groot krag.

Hoeveel keer verwys die Skrif na heiligmaking.  Gebed en heiligmaking loop hand aan hand.

“Goed Heer”  Eie aan myself is ek gedurig besig met vrae en wonder ek onwillekeurig of my kleinseun al sy ‘hoekoms’ van my af kry?  Met ‘n glimlag kom staan ek voor my Vader.

“Nederig en opgewonde kom staan ek voor U,  as U kind het ek voorspraak.  Waarom bid ek en bid ek en my geliefdes kom nie tot bekering nie.  Hoelank moet ons bid voor iets gebeur? “

Ek besef….solank as wat Ons Vader dit nodig vind om jou op jou knieë te hou, sodat jy ten volle afhanklikheid tot Hom kan leer.  Solank as wat God dit nodig vind  om daardie geliefdes se harte te verbrysel.  God is besig met ‘n groter plan as jou en myne.  Hy gebruik nie net jou gebed om jou te verander nie, maar Hy gebruik ook die gebroke hart om Homself in kragtig te toon in ‘n verlore wêreld.  Hy gebruik hierdie tyd wat jy bid en hulle sondig, om hulle in effektiewe getuies te verander!

Jes 57:15  Want so sê die Hoë en Verhewene wat in die ewigheid woon, Heilig is sy Naam: Ek woon in die hoogte en in die heilige plek en by die verbryselde en nederige van gees, om te laat herlewe die gees van die nederiges en te laat herlewe die hart van die verbryseldes.

Ons Hemel Vader soek die nederiges.

So begin ons ‘n gebeds aksie…. Twee mense.  Ons hou ons Vader vas vir die toekoms.  Ons bid vir redding.  Ons bid vir wonderwerke!  Ons bid …..en bid….

In ‘n preek hoor ek,ons leer bid, hoe meer ons bid.  Ek ervaar dit.  God werk wondere.  Hoe meer ek bid, hoe meer wil ek bid.  Ek dink aan hoe God se Hand in beweging is.  Ek sien mense God begin soek vir wie ons bid.  Ek aanskou die liefde tussen broeders en susters in Christus groei.  Ek ervaar die Heilige Gees se werking in my lewe.  Gebede word beantwoord.

Natuurlik kom dit nie sonder aanslae nie.  Hoe dan anders.  Die sielevyand is boos.  Ons doen wat hy die meeste vrees. Ons bid!

Ken jou outoriteit wat jy het as kind van God.  Staan op Sy Woord en onthou om die Wapenrusting van God opteneem!  Wanneer?  Wanneer ons bid!

Efe 6:18  terwyl julle met alle gebed en smeking by elke geleentheid bid in die Gees, en juis daartoe waak met alle volharding en smeking vir al die heiliges

So, kinders van God….. begin bid!!!

Wat het ek intussen geleer oor gebed?!

Bid, tydig en ontydig.  Bid as jy slaap, bid as jy werk, bid as jy eet, bid as jy huil, bid wanneer jy lag en sê dankie vir jou vreugdes, dankie vir die versoeking (wat lydsaamheid bewerk) dankie vir U voorsienenheid, dankie vir familie(Ps 128).

1Thes 5:18  Wees in alles dankbaar, want dit is die wil van God in Christus Jesus oor julle.

Bid alleen in jou binnekamer, bid saam ander heiliges.

1Tim 2:8  Ek wil dan hê dat die manne op elke plek moet bid en heilige hande ophef sonder toorn en twis.

Maar bid gedurig!

1Thes 5:17  Bid sonder ophou.

Maak ekstra tyd om te bid.  Tye buite jou gewoonte stiltetyd.

Belangrikste van alles!!  Bid God se Woord!

Jes  55:11  so sal my woord wees wat uit my mond uitgaan: dit sal nie leeg na My terugkeer nie, maar doen wat My behaag en voorspoedig wees in alles waartoe Ek dit stuur.

As jy dalk bid vir veiligheid… bv 1Ch 4:10  En Jabes het die God van Israel aangeroep en gesê: As U my ryklik seën en my grondgebied vermeerder en u hand met my sal wees en U die onheil afweer, sodat my geen smart tref nie! En God het laat kom wat hy begeer het.

Vir ongereddes wat jy voor bid  bv. Tit 3:4-5 Maar toe die goedertierenheid van God, ons Verlosser, en sy liefde tot die mens verskyn het— nie op grond van die werke van geregtigheid wat ons gedoen het nie, maar na sy barmhartigheid het Hy ons gered deur die bad van die wedergeboorte en die vernuwing deur die Heilige Gees

Dit lei outomaties daarna dat jy God se Woord gaan ondersoek om te weet watter Skrif om te bid en vir wat?  So sal jy ‘n intiemer verhouding met God bou.

Vertrou God met klein dingetjies, Vertrou Hom met GROOT goed….daardie soort wat nie binne jou vermoë is nie maar net deur God kan voorsien word.  Niks is te groot vir God nie.  Hy het die wêreld geskape…. Hy het wondere soos die see gemaak en met ‘n woord stop Hy die branders op die strand.  Met ‘n ligte blaas kan Hy stroms op die see veroorsaak en net so weer tot kalmte bring.  Kyk na die wonder van ‘n sneeuflokkie.  Daar is niks vir God te groot nie.

Ons wil God in ‘n boksie plaas en Hom beperk in Sy krag!  Hy is God!  Hy is Almagtig!  Hy is, ‘THE GREAT I AM’!

Ons geloof staan die meeste van die tyd in die pad.  Mostertsaad…..  Ons het ook nie, omdat ons nie vra nie….

So sal ek voortgaan om te bid en te glo en vertrou.  Ek sal dankbaar bly op my knieë.

My ma het ongeveer 20 jaar vir my gebid voor ek gebroke by die Kruis gaan kniel het en my Redder en Verlosser ontmoet het.

Moenie moed opgee nie!  Bid!!

Janine Visagie

Leave a comment

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.