Vrug van Liefde – Vriendelikheid 1


“Vriendelikheid is ‘n taal wat die dowes kan hoor en die blindes kan aanvoel”

-Mark Twain-

vrien’de-lik’ b.nw en bw.

soos ‘n vriend;  minsaam, welwillend, lief, beminlik

So lui die betekenis volgens die HAT vir die woord vriendelik.

‘n Mamma het haar 6 jarige seuntjie gevra wat beteken dit om vriendelik te wees? “Wel” antwoord hy, “as ek vir mamma ‘n broodjie met botter vra en mamma gee dit vir my, dit is vriendelik, maar as mamma konfyt bysit, dan is dit liefdevolle vriendelikheid.” Chicago Tribune

In hierdie Skrifgedeelte gaan ons ontdek dat “vriendelik” ‘n deug is van Goddelike liefde.            1 Korinthiёrs 13:4a “Die liefde is lankmoedig en vriendelik…” om die begrip van die woord vriendelik in hierdie teksvers beter te verstaan is dit belangrik om ook die betekenis van die, “Die liefde” eers vas te stel.

In hierdie teksvers verwys die woord “liefde” na agapè liefde m.a.w. Goddelike liefde.  So as ons die teksvers dan lees, lees ons dit;  die Goddelike liefde is…  Hierdie Goddelike liefde word in die mens se hart uitgestort die oomblik wanneer die mens, homself sien soos wat God hom sien, die oomblik wanneer ‘n soekende siel met ‘n soekende God ontmoet en die wonderwerk van wedergeboorte plaasvind, die oomblik wanneer die ou mens nuutgemaak word volgens               2 Korinthiёrs 5:17 “Daarom, as iemand in Christus is, is hy ‘n nuwe skepsel; die ou dinge het verbygegaan, kyk, dit het alles nuut geword.”

Goddelike liefde is vriendelik.  Die HAT betekenis van die woord verskil so ietwat van die Griekse woord wat Paulus hier onderleiding van die Heilige Gees gebruik het, die grieks is chrēsteúomai;  wat beteken om hulpvaardig te wees, gewillig om te help.  Die volgende Skrifgedeeltes kan gelees word i.v.m, ‘vriendelik’;  Romeine 2:1-4, Romeine 12:9-21, Efesiёrs 4:32, Kolossense 3:12-14 en 1 Johannes 3:16-23. 

Vriendelikheid as ‘n christelike deug is nie ‘n eenvoudige uiterlike verandering van maniere nie, dit is ‘n innerlike verandering in die hart.  Vriendelikheid kan nie voorgegee word nie dit kan slegs vloei vanuit ‘n hart waar God dit uitgestort het.  Dit sal diepte hê wat kom vanuit konstante aanbidding, stiltetyd en bybelstudie, ‘n aanhoudende leerproses.

Vriendelikheid is ‘n gewilligheid om die liefde in die kind van God se hart te laat oorspoel na ander gedryf deur God se genade en beginsels.

Jou karakter is die meganisme wat aan ander vertel wie jy is.  Wat is ware karakter?  ‘n Konstante, lewende, groeiende verhouding in Christus, wat die vrug van die gees van Galasiёrs 5:22-23 en 1 Petrus 1:5-11 produseer, so word ‘n Christus-temperament in die kind van God se lewe gevestig.  Dit is nie;  Wat Sal Jesus Doen nie maar Wat Wil Jesus Hê Moet Ons Doen?

Dink na oor die woorde:  Wat Wil Jesus Hê Moet Jy Doen?

Is vriendelik deel van vrug wat aan jou geestelike boom groei?

Kan die dowes dit hoor en die blindes dit aanvoel?

“Laat julle vriendelikheid aan alle mense bekend word. Die Here is naby.”  Filippense 4:5

Goddelike liefde
“Laat julle vriendelikheid aan alle mense bekend word. Die Here is naby.”  Filippense 4:5

Jacoleen Venter
05/04/2020

Leave a comment

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

One thought on “Vrug van Liefde – Vriendelikheid