Smeer af


Smeer af

Ek glo teen hierdie tyd weet my lesers al dat ek altyd skryf uit ondervinding.  Ek skryf nooit as ek nie oortuig is daarvan dat God my deur die leerskool gesit het en die woorde deur die Heilige Gees gegee is nie.

Vir ‘n wyle was ek stil.   Redes daarvoor…. Daar is niks.  Geen redes, geen verskonings… net mooi niks.  Ek was stil want my God was stil.

Dis nogal vir my moeilik gewees om te leer om te wag op God.  Dis steeds.  Ons almal het daardie iemand spesiaal.  Daardie siel vir wie jy bid.  Die een wat jou hart voor God breek.  Die een wat meer trane veroorsaak as die seerste seer voor wedergeboorte.  Party het meer as een siel.  Daardie siel nog oppad hel toe.  Dis moontlik ‘n pa of man of kind of kleinkind….moontlik jou ma.  Boetie, sussie?!  Miskien ‘n hele gesin. 

Ek het ‘n Jeep gery wat in baie gevalle net gestart het as ek eers gebid het.  My gebed was meer net ‘n ‘Dankie Jesus’ en dan sou hy altyd start.  Hoe ookal sy, het dit by my kleinseun al so afgesmeer.  Eendag was alles verkeerd.  En die spesifieke dag bid ek nie en frustreerd kla ek… ag nee net nie nou nie.  My kleinseun(7) het stil langs my gesit en heel slim net vir my gesê: “Maar ouma, jy het nie gesê dankie Jesus nie”  Ek het besef hoe ons afsmeer aan kinders.  Dit is die mooi kant wanneer jou kleinkind jou vra of Jesus altyd jou hoor as jy bid en hy dan in geloof Jesus vra om sy maagkrampe en naar weg te vat.  Of hoe jou 7 jarige kleinkind jou aanmaan om ‘dadelik vir sy oupa te bid wat dronk in sy kop voel en dan nie mooi gaan kan bestuur nie.’ Sy oupa was siek en moes nog werk en vêr terug ry huis toe.  Hoe hy so opreg bid dat sy oupa nie moet crash en doodgaan nie.  Of hy vir sy sussie dadelik bid dat sy gesond moet word en uit die hospitaal moet kom.  Want dit smeer af aan hom.  Iemand was ‘n voorbeeld van bid oor alles en vir alles.

Maar daar is ook ‘n lelike kant ongelukkig.  Daar is ook ‘n kind wat ‘n maatjie boelie omdat sy pappa wat sy mamma slaan afsmeer op hom.  Of die kind wat skree en vloek want sy mamma het hom/haar so geleer.  Die tiener wat drink en rook want hulle sien nie ouers wat Bybel lees en bid nie.  Dan is daar ook die kinders wat groot word en doen wat verkeerd is in die oë van die Here ten spyte daarvan dat hul ouers heilige lewens leef.

Daar is die wat presies in hul ouers se spore volg en die wat glad nie, omdat hulle net nooit wil wees wat hul ouers is nie.  Maar op een of ander manier smeer ouers af aan kinders.  Of goed of sleg.

Ek het eenmaal die gehoor.

‘Children begin by loving their parents, as the grow older they judge them, and sometimes they forgive them’

Ons moet so versigtig wees hoe en wat ons afsmeer aan ander.

Ek bid oor ‘n mentor in  my lewe en God gee my Ps 78.

Tell the Coming Generation

Psa 78:1  ‘n Onderwysing van Asaf. My volk, luister na my onderrig; neig julle oor tot die woorde van my mond. 

Psa 78:2  Ek wil my mond open met ‘n spreuk, raaisels uit die voortyd laat stroom. 

Psa 78:3  Wat ons gehoor het en weet en ons vaders ons vertel het, 

Psa 78:4  sal ons nie verberg vir hulle kinders nie, maar aan die volgende geslag vertel die roemryke dade van die HERE en sy mag en sy wonders wat Hy gedoen het. 

Psa 78:5  Hy tog het ‘n getuienis opgerig in Jakob en ‘n wet gegee in Israel, wat Hy ons vaders beveel het—om dit aan hulle kinders bekend te maak, 

Psa 78:6  sodat die volgende geslag dit kan weet, die kinders wat gebore word, dat hulle kan opstaan en vertel aan hulle kinders, 

Psa 78:7  en hulle vertroue op God kan stel en die dade van God nie vergeet nie, maar sy gebooie kan bewaar, 

Psa 78:8  en nie word soos hulle vaders nie, ‘n koppige en wederstrewige geslag, ‘n geslag met ‘n onvaste hart en wie se gees nie trou was teenoor God nie. 

So besef ek maar my eie vader het my niks van God geleer nie en so is daar ‘n bose kringloop van een generasie na die volgende waar kinders nie van God se roemryke dade vertel word nie.

En ons bid vir die siele.

En ons wag.  Wag op God se tyd wat Hy hulle siele sal red.  (Die moeilike gedeelte)  Die trane in gebed, die nie verstaan nie,  die alleen stiltetyd, die afwesigheid van Huisgodsdiens. 

 En dan die ergste seker om toetekyk hoe hulle van erg na erger gaan.  Hoe hierdie geliefdes se goddelose lewens erger en erger buite beheer raak.  Die alkoholis drink meer en meer, die hoereerder en sodomiet het geen skaamte meer oor nie. Die ouers hoor nie meer hulle kinders se gebroke harte nie. En ek huil en vra weer my God.  U leer my so baie oor geloof en ek glo.  Maar waarom, hoe meer ons bid hoe erger raak die dinge.

Soms is God stil en soms wag hy vir jou om die studie te doen of jou eie hart te ondersoek.  Hy herinner my aan my erge goddelose wandel net voor ek gebroke my lewe vir Hom gegee het.

God het gekom vir die gebrokenes van hart.  Ons moet besef en ook daardie persoon wat so verhard sy ore toehou vir God.  Wanneer ons bid vir iemand is God ‘oblicated’ om iets te doen.  Maar daardie harde hart gaan eers gebreek moet word voor hy gaan luister na God.  Hy gaan die ‘gutter’ moet tref. 

Dit bring my by jou..  die een wat jou kind of ma of pa of geliefde gebroke op hul knieë voor God dwing vir jou verlore siel.   Jy wat : “aagggg” wanneer jou geliefdes smeek by jou.  Maak reg met God.  Sien jy nie wat aangaan in die wêreld nie?  Besef jy nie die werklikheid van die hel nie?  Gee jy nie om nie?  Wat gaan God moet doen vir jou om te luister?  Wat gaan dit kos?  Wil jy werklik blindelings jou kinders saam jou hel toe sleep?  Jy smeer af.  Wat smeer jy af?  As jy sterf, wat gaan daar gesê word van jou op jou begrafnis?

Ek onthou toe ek ‘n kind was, was daar ‘n dominee wat soms by my ouerhuis kom huisbesoek doen het.  Ek onthou niks van daardie kerk nie, niks van die sondagskool nie.  Al wat ek onthou is hoe ek die Bybel moes gaan afstof het nadat ek vir die ds en my pa ‘n whiskey gaan gooi het en hoe hy dan nooit eers vir ons Bybel gelees het nie.  Ek onthou die ds in sy Toga met ‘n sigaret na die ere diens.  Dit het my op ‘n plek gebring waar ek nooit na daardie kerk dominasie sal gaan nie.  So kind van God, Geestelike leier, wat smeer jy af?  Sit jy in die kerk met ‘n vroom gesig en skree en vloek tuis?  Lieg jy so dat jy jouself glo?  Wat is daar wat jy moet bely?

Smeer jy Jesus af?

Janine Visagie  -18/01/2021-

Leave a comment

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.