Skep vir my ‘n rein hart


In Jesus se hoëpriesterlike gebed is dit sy begeerte dat ons heilig sal lewe, maar Hy bid ook dat ons van die bose bewaar sal word.

 Joh 17:15  Ek bid nie dat U hulle uit die wêreld wegneem nie, maar dat U hulle van die Bose bewaar. (16)  Hulle is nie van die wêreld nie, net soos Ek nie van die wêreld is nie. (17)  Heilig hulle in u waarheid; u woord is die waarheid. (18)  Soos U my gestuur het in die wêreld, het Ek ook hulle in die wêreld gestuur. (19)  En Ek heilig Myself vir hulle, sodat hulle ook in waarheid geheilig kan wees.

 

As kinders van God moet ons ons harte ontledig en ondersoek. Wanneer ons hierdie booshede ontdek het wat vanuit ons harte kom, kan ons dit bely en verlossing van God vra.

Mar 7:20  En Hy sê: Wat uit die mens uitgaan, dit maak die mens onrein. (21)  Want van binne, uit die hart van die mense, kom die slegte gedagtes, egbreuk, hoerery, moord, (22)  diewery, hebsug, boosheid, bedrog, losbandigheid, afguns, lastering, hoogmoed, dwaasheid. (23)  Al hierdie booshede kom van binne uit en maak die mens onrein.

Let op dat in vers 23 word hierdie lys beskryf as booshede, wat beteken dat dit wel vanuit die mens se hart kom, maar die ontstaan daarvan is a.g.v. bose magte. Bietjie verder in Markus 7:25 het Jesus ‘n onrein gees verdryf vanuit ‘n dogtertjie. Reiniging vind plaas in die hart.

Heb 10:22  laat ons toetree met ‘n waaragtige hart in volle geloofsversekerdheid, die harte deur besprenkeling gereinig van ‘n slegte gewete en die liggaam gewas met rein water.

Ons moet besef dat ons ‘n daaglikse stryd sal voer teen ons sondige vlees. Maar een ding is seker, daar kan NIE duisternis en lig in jou hart wees NIE! Daar is of lig of duisternis.

 Jud 1:23  maar ander moet julle met vrees red deur hulle uit die vuur te ruk; en ook die kleed moet julle haat wat deur sonde bevlek is.

Hier sien ons duidelik dat ons moet red uit die vuur maar ook die sondekleed haat.

 

Is dit maklik om met hierdie sonde te breek?

Ons kan verseker weet dat dit nie maklik sal wees nie.

Heb 12:4  Julle het nog nie ten bloede toe weerstand gebied in julle stryd teen die sonde nie.

Dit sou nie nodig gewees het vir hierdie Skrif as dit eenvoudig sou wees nie.

 

Ons gaan nou vlugtig loer na die booshede wat vanuit die hart kom:

Slegte gedagtes

Mar 7:21  Want van binne, uit die hart van die mense, kom die slegte gedagtes, egbreuk, hoerery, moord,

Mar 7:21  For from within, out of the heart of men, proceed evil thoughts, adulteries, fornications, murder

Ons moet eerstens verstaan dat hierdie dimensie van ons gedagtes ‘n slagveld is.  Daar is twee dimensies van geestelike oorlogvoering. Die een is in die geesteswêreld en die ander is in ons gedagtes. En satan en sy bose magte is beslis instaat daartoe om ons aan te val met slegte gedagtes.

Dit in opsig self is nie die sonde nie, maar wel die versoeking. Wanneer ons dit troetel, ontwikkel dit later in aktiewe dade. En dis daar waar dit sonde baar. Hierdie is die grootste slagveld. Daarom so belangrik om ons daagliks te beklee met die wapenrusting van God. Hier beskerm die helm van verlossing en borswapen van geregtigheid ons.

Ons kan almal daarmee vereenselwig dat daar tye is wat daar skielik lelike gedagtes in ons kop opkom en eers na etlike oomblikke reageer ons met skok en verbasing: “Waar kom dit vandaan?” Dis die aanvalle waarteen ons moet waak en onmiddelik optree. Beste manier om van dit ontslae te raak is lofsange.

Daarom sê die Skrif:

Jos 1:8  Hierdie wetboek mag nie uit jou mond wyk nie; maar bepeins dit dag en nag, sodat jy nougeset kan handel volgens alles wat daarin geskrywe staan; want dan sal jy in jou weë voorspoedig wees, en dan sal jy met goeie gevolg handel.

Ons moet ons gedagtes vul met die Woord van God sodat daar geen plek is vir enige gedagtes vanuit die duisternis nie. Hierdie is sekerlik een van die grootste en moeilikste strydvelde wat ‘n kind van God tegemoet gaan. Om sterk te staan hierin verg ‘n diep intieme verhouding met Jesus. ‘n Geesvervulde lewe in Christus.

Fil 1:6  omdat ek juis hierop vertrou, dat Hy wat ‘n goeie werk in julle begin het, dit sal voleindig tot op die dag van Jesus Christus;

 

Janine Visagie

Leave a comment

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.