Skep vir my ‘n rein hart – Moord


Moord

Mark 7:21  Want van binne, uit die hart van die mense, kom die slegte gedagtes, egbreuk, hoerery, moord, (22)  diewery, hebsug, boosheid, bedrog, losbandigheid, afguns, lastering, hoogmoed, dwaasheid.

(23) Al hierdie booshede kom van binne uit en maak die mens onrein.

Nou ja, en so kom ons by moord…

Hoe moeilik is dit tog?  Jy mag nie moord pleeg nie. Punt…stop…klaar…

Eenvoudig mos!

So ek vra toe vir God,  hoe skryf ek ‘n hele artikel oor moord?  Hierdie boosheid het mos geen uitlegging nodig nie.

Dis ook in die wet.  Jy mag nie moord pleeg nie.  Jy mag nie doodslaan nie.

En daar sê Francois Sondag dat die Woord ook sê: “Die wat sy broeder haat is ‘n moordenaar”

1Jon 3:15  Elkeen wat sy broeder haat, is ‘n moordenaar; en julle weet dat geen moordenaar die ewige lewe as iets blywends in hom het nie.

En daar gesels ek met Abba Vader mos oor hierdie emosie ‘haat’.

Ons staan ook nie nie net een oggend op en besluit dis nou ‘n lekker dag om iemand dood te maak nie.  Sannie lyk vir my na iemand wat moet gaan…..

Emosie, en haat is die grootste, hoof rede vir moord.  Maar waar kom haat vandaan?

In Mark 7:21 word hierdie dinge saam in een asem gebruik, slegte gedagtes, egbreuk, hoerery, moord.

Slegte gedagtes lei na egbreuk en hoerery en dit ly na moord.

Slegte gedagtes ly ook na ander sondes wat na moord lei.

Slegte gedagtes is die oorsprong van alle kwaad.

Satan en sy bose val ons verstand of geestelike hart aan met gedagtes.  Hy kan suggestiewe gedagtes plant.  Versoeking.  Reeds behandel so kom ons stap aan.

Kom ek illustreer met ‘n scenario.

Pietie kry ‘n nuwe werk.  Sy nuwe kollegas is almal of ongetroud of geskei of net besig met egbreuk.  Hulle klets heeldag op face book en ander chatgroepe.  Piet begin ingetrek word met eers net hoor bietjie hier en later is Piet al op die goed besig om met ander vrouens te praat.  Voor hy homself kry raak onskuldige gesprekke verkeerd.  Hy begin girls ontmoet en vroulief salig onbewus.  Kort voor lank is hy vas in ‘n ‘full blown affair’.

Die ander vrou begin hom druk in keuses.  Hy wil uit en sy pers dalk af.  Ek sal jou vrou sê….  Hy raak vreesbevange… kan alles verloor… hy begin haar haat.  Sy kom agter hy ontrek… sy begin haat.  Nou laat hy haar gebruik en goedkoop voel.  Die duister dade word na die lig

gebring en als val uitmekaar.

Pro 26:26  Al verberg die haat homself in bedrog, sy boosheid word in die vergadering openbaar.

 Dreigemente vlieg oor en weer.  Hartseer en pyn en bitterheid en haat vat pos en groei!  Moord gedagtes begin ontwikkel.  Selfmoord gedagtes ontwikkel en as daar nie spoedig genoeg hulp intree nie kan dit lei na moord of selfmoord.

En al lei dit nie daarheen nie is daar ook altyd emosionele moord wat gepleeg word met sekere dade.

 • Kinder molestering

 • Verkragting

 • Trauma

 • Verwerping

Ens.

Ek leen bietjie kennis by ‘n predikant.

Daar is bose gees van bitterheid in die geestelike realm.

Hierdie gees se werkende einskappe by ons mense is die volgende:

Die onderdane van die gees van bitterheid is:

 • Onvergifnis

 • Gekrenktheid/ gegriefdheid

 • Vergelding

 • Woede/ wraak

 • Haat

 • Geweld

 • Moordgees in die hart

Die leegmaakproses van ‘n bitter gemoed is maar die eerste afdeling van verlossing; die tweede deel is die volmaak proses wat o.a. insluit: aktiewe berading, aktiewe en sinvolle Bybelstudie met die klem op gemoedsvernuwing en wandel deur die Gees.

Ps. 119: Ek het u woord in my hart gebêre, dat ek teen U nie sal sondig nie.  Gal 5:16  Maar ek sê: Wandel deur die Gees, dan sal julle nooit die begeerlikheid van die vlees volbring nie;

Rom 12:1  Ek vermaan julle dan, broeders, by die ontferminge van God, dat julle jul liggame stel as ‘n lewende, heilige en aan God welgevallige offer dit is julle redelike godsdiens.

Rom 12:2  En word nie aan hierdie wêreld gelykvormig nie, maar word verander deur die vernuwing van julle gemoed, sodat julle kan beproef wat die goeie en welgevallige en volmaakte wil van God is.

1Jn 2:8  En tog skryf ek aan julle ‘n nuwe gebod wat waar is in Hom en in julle, want die duisternis gaan verby en die waaragtige lig skyn alreeds.

1Jn 2:9  Hy wat sê dat hy in die lig is en sy broeder haat, is in die duisternis tot nou toe.

1Jn 2:10  Wie sy broeder liefhet, bly in die lig, en in hom is geen oorsaak van struikeling nie.

1Jn 2:11  Maar hy wat sy broeder haat, is in die duisternis en wandel in die duisternis en weet nie waarheen hy gaan nie, omdat die duisternis sy oë verblind het.

Die punt is dat satan mense haat omdat hy Jesus haat en Jesus ons liefhet.  Satan wil ons verwoes.  Alle verwoesting begin by slegte gedagtes.  Dis ‘n bose kringloop en Jesus alleen kan daardie boosheid kom reinig.

Ek sluit af hiermee.  Ons moet wandel in die Gees, sodat ons nie skuldig word aan moord nie.  Haat teenoor mekaar, haat teenoor vyande, haat teenoor onsself.  Waak dat ons ook nie emosionele moord pleeg nie.

1Ti 4:16  Let op jouself en op die leer; volhard daarin; want deur dit te doen, sal jy jouself red sowel as die wat jou hoor.

Janine Visagie

Leave a comment

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.