Seisoene


 

Spreuke 3:1-6  Alles het sy bepaalde uur, en vir elke saak onder die hemel is daar ‘n tyd:  ‘n tyd om gebore te word en ‘n tyd om te sterwe, ‘n tyd om te plant en ‘n tyd om uit te roei wat geplant is,  ‘n tyd om dood te maak en ‘n tyd om gesond te maak, ‘n tyd om af te breek en ‘n tyd om op te bou,  ‘n tyd om te ween en ‘n tyd om te lag, ‘n tyd om te weeklaag en ‘n tyd om van vreugde rond te spring,  ‘n tyd om klippe weg te gooi en ‘n tyd om klippe bymekaar te maak, ‘n tyd om te omhels en ‘n tyd om ver te wees van omhelsing,  ‘n tyd om te soek en ‘n tyd om verlore te laat gaan, ‘n tyd om te bewaar en ‘n tyd om weg te gooi,

Ysig, biddend pleit ek vir beskerming teen die snerpende koue. My trots om te trotseer word beproef en ek voel die ‘frostbite’ knou aan elke ledemaat. Die koue sny in my siel in. Soos die bladwisselende plante gestroop van hulle blare, voel ek dolleeg en sonder beskerming. Ek wil graag gaan hiberneer soos bere en slange. Ek wil gaan slaap terwyl die ryp en mis die groen, die vrolikheid verdryf. Bibberend sny die winter deur my geloof. Die seisoen is fel. Soos in die natuur beleef ek ook in my geesteslewe die seisoene. Soos die natuur en plante en die diere die aanvalle van die koue trotseer, so, my Vader, moet ek die aanvalle van Satan trotseer. Soos die plante dormand staan in die winter, beleef ek die winter in my gees….  So smeek ek my Heer, kom beklee my gees met ‘n dikker pels, soos U die hase en jakkalse beklee. Ek vra nie neem dit weg nie, Heer. Beklee my net. Ek verstaan dat die winter belangrik is… dis wanneer ons soek na die beskerming van ons Heer…

 

 

Klaag 3:20-26  As my siel terdeë daaraan dink, buig hy hom neer in my.

Dit sal ek ter harte neem, daarom sal ek hoop:

Get. dit is die goedertierenhede van die HERE dat ons nie omgekom het nie, want sy barmhartighede het geen einde nie;  hulle is elke môre nuut; u trou is groot.

Die HERE is my deel, sê my siel, daarom sal ek op Hom hoop.

Tet. Goed is die HERE vir die wat op Hom hoop, vir die siel wat Hom soek.

Dit is goed om in stilheid te hoop op die hulp van die HERE.

 

 

 

Wanneer ek hierdie dorheid in my gees beleef… wanneer my siel hunker na die lente…

Aanvalle sal daar wees.  Die winter berei die aarde voor vir die lente.  God dra ons deur hierdie verdrukking en versoeking sodat ons die mooiste vrug en blomme kan dra wanneer die lente/somer kom.

Dis net belangrik dat ons deur hierdie winter op ons knieë deur die ryp sal staan.  Ons sal bid totdat ons deurbraak kry.  Dis waar dat sommige plante nie gehard/gevestig/sterk genoeg is nie.  Die grond waarin hulle saad geskiet het was van die begin af nie vrugbaar nie.   Hierdie siele sal wegkwyn onder die koue.

 

 

Rom 12:12  verbly julle in die hoop; wees geduldig in die verdrukking; volhard in die gebed.

2Kor 4:16,17 Daarom gee ons nie moed op nie, maar al vergaan ons uiterlike mens ook, nogtans word die innerlike mens dag ná dag vernuwe.

Want ons ligte verdrukking wat vir ‘n oomblik is, bewerk vir ons ‘n alles oortreffende ewige gewig van heerlikheid;

 

 

O, Vader roep my siel…o my Dierbare Jesus, kom verkwik my siel.  Hoor my roep en verlos my van hierdie seisoen.  Stuur U lente reëns.  Stuur Heer U seëninge.  My hart sing die lied:

 

 

Strome van seën van bowe…

 

 

Wanneer die reën die saad laat opskiet, wanneer die groen terugkeer, wanneer die voëltjies weer nes skrop en my wek in die more… wanneer broeityd begin.  Wanneer U sagte reën die winter wegwas.  Dan Vader sal my hart weer sing!  Dan sal ek jubel en lofliedere sal van my lippe af val.  Die soete geur van heuning sal my siel vervul.  Manna uit U hand sal my voedsel wees.  Sigbaar sal ek groei Vader, tot U eer!

 

Psa 92:13,14  Die regverdige sal groei soos ‘n palmboom; hy sal opgroei soos ‘n seder op die Líbanon.

Geplant in die huis van die HERE, sal hulle groei in die voorhowe van onse God.

 

 

Kom die somer my Heer, sal ek vrug dra.  My vrug sal wees… gestig in geloof.  Gedurige gebed in danksegging, bring voort die vrug,  Koning van my hart, wat U wil.  Meer en meer soos U, o Jesus, vorm U my.  Ander sal weet wie my God is.  Ander sal my dan ken aan my vrug.  En dankbaar Heer, sal die somer sorg vir genoegsame blare, beskutting vir my gees.  ‘n Verkwikkende koue lafenis sal my siel laat juig.  Die druiwe oes sal soet wees.  Hierdie somer sal ek koester en weet dat ek ook nou my siel moet voed met kompos Heer.  Vestig ek, o Heer, my wortels in die grond, vrugbaar deur U gegee.  Want spoedig kom die herfs weer…

 

 

Joh 15:5  Ek is die wynstok, julle die lote. Wie in My bly, en Ek in hom, hy dra veel vrug; want sonder My kan julle niks doen nie.

Joh 15:8  Hierin is my Vader verheerlik, dat julle veel vrug dra; en julle sal my dissipels wees.

 

 

Dan, sal ek soos die diere en voëls van die natuur, my siel moet vul met meer en meer vaste voedsel, o Heer.   Hierdie herfs voedsel, Heer, versterk my dan wanneer ek die winter weer betree…

 

 

-Janine Visagie-

 

 

Leave a comment

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.