Net DIE BLOED!


BEKEER JULLE!!

 

Waarom bekeer mense hulle nie?  Selfs christene bekeer hulle nie…

 

Ek kyk soms na mense….biddend….berouvol….hartverskeurend….pleitend op hulle kniee.  “Jesus,red my!  Ek is’n sondaar.  Vergewe my.  Ek gee my alles aan U!!”

 

Dan staan hulle op en gaan lewe voort.  10 Minute later steek hulle ‘n sigaret aan….Die vloek woorde vloei steeds….vanaand skree hulle weer op vroulief of die kinders.  En Sondag is hulle sitplekke steeds leeg in die kerk.  Hulle lees Bybel so drie of vier aande.  Bid miskien so een keer ‘n maand.  En hulle getuig glad nie dat hulle met God reggemaak het nie.  As ‘n ander kind van God met hulle gesels, gesels hulle ewe wys saam en oe en ja….  So nou en dan glip die lastering uit en dan sê hulle: “Ek probeer maar nog”

 

Waarom is dit asof mense Jesus net byvoeg by hulle sondige lewe en hulle nie bekeer nie?

 

Ek gaan probeer hierdie vraag beantwoord.  Ek het dit immers self gedoen.

 

Kort getuienis van my eie lewe.  St 4 of Gr 6 vandag is ek saam ‘n vriendin na hulle konferensie en daar gee ek my hart vir Jesus.  Gehoor dat as Jesus nie in ons hart bly nie kan ons nie hemel toe gaan nie.  Sien, in my kinderlike onkunde gee ek my hart vir Jesus.  In my kinderlike onkunde en met geen leiding gaan ek net voort.

 

Uiteindelik vind daar geestelike leiding plaas in my tienerjare.  Maar a.g.v die satan wat my oortuig het dat ek niks is nie het ek in my sonde gebly om iets te kan wees tussen die ander kinders.  Aanvaarding.  Later het sonde my heeltemal van die huis van die Here en ook van Jesus af weggehou.  Ek was skuldig aan alles.  Maar God los ons nie.  Nadat ek ‘rock bottom’ getref het, dryf God my na my Bybel(jare onaangetas op my bedkassie)  In so ‘n emosionele toestand het ek Jesus weer gevind.  Hierdie keer het ek geestelik gegroei.  My rug gedraai op sonde.  Wat is die verskil?

 

Die bloed!!!  Sien wanneer ons nie by die Bloed uitkom nie kan ons nie gereinig word nie.

 

Ons neem in opregtheid ‘n kop besluit maar ons soek nie en vra nie vir Jesus: “Reinig my.  Was my met U kosbare bloed.”

Ons is eerder in ‘n ‘tug-a-war’ ast’ware.  Eenkant klou ons aan Jesus se hand en aan die anderkant klou ons aan ons sonde vas.

 

Ons mag dalk gepleit het vir vergifnis, maar nie vir reiniging nie.  Nie reiniging met Jesus Bloed nie!!  Of ons probeer op ons eie.  Ons kniel voor die kruis en pleit Heer bevry my van my dwelm verslawing. STOP!!  Nog net nie van die drankprobleem nie.  Ek wil nog bietjie dit geniet!!  Of ag, Heer, daar is mos nie kwaad in ‘n sigaret nie.  So ek wil asb nog bietjie rook….  Moontlik kan jy nie jou tong beheer nie en geniet jy nog jou skindergewoonte.  Ag, dis dan onskadelik!  Of kla tog so gedurig oor die laste so swaar vir jou eie skouers.  Jy staan en wag en vra net hoe God jou kan dien maar jy dien Hom nie.  Onbruikbaar in sonde… Eers wanneer jy by die Kosbare Bloed van Jesus Christus uitgekom het en Hom pleit vir bloedreinigende verlossing van sonde sal jy vry wees van sondebande.  Maar solank as wat jy aan jou sonde vasklou het satan ‘n houvas op jou lewe en is jy onbruikbaar vir die Koninkryk van God!

Ons kan nie twee gode dien nie.  Dis God of die ander. Solank  jy aan sonde vaskleef is jy ‘n struikelblok vir ander.  Die wat buite staan, staan met groot oë en oordeel ons christene.  Hulle soek en wag vir daardie oortreding.  Dit is net so.

 

 

Ja, jy kan jou hart vir Jesus gee sonder om jou te bekeer.

Aan die Kruis met deurboorde hande is ons Verlosser…Sy bloed gestort vir jou en my…nie om halwe werk te doen nie…NEE!!!  Dit is VOLBRING!!  Volkome wil Jesus jou verlos van ALLE sonde.  Alles…

 

Het jy al my liewe mens by Sy BLOED gaan kniel en Jesus gevra om jou volkome te reinig!  Jou skoon te was met Sy kosbare bloed.

 

Voor God gaan jy eendag staan gestroop van geestelike hoogmoed, of woorde van ‘ek weet, maar doen niks’, of moontlik getroue kerkdiens.  Al wat jy gaan hê om te offer is ‘siele’.

Kan ons so ons Heer ontmoet?

 

1Jon 1:7  Maar as ons in die lig wandel soos Hy in die lig is, dan het ons gemeenskap met mekaar; en die bloed van Jesus Christus, sy Seun, reinig ons van alle sonde. 

 

 

Die BLOED ALLEEN!!

Leave a comment

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.