Maranata – 40 Jaar van Genade


Maranata – 40 jaar van genade

 

Na die stigting van die gemeente in 1973, het die Here binne 4 jaar voorsien vir ‘n eie kerkgebou en pastorie in Pretoria Noord. Op 20 Augustus 1977 het ds.Olwagen die nuwe kerkgebou ge-open en sedertdien aanbid die gemeente elke week hier. Deur die jare is die saal vergroot en ‘n groot jeugsaal is ook later aangebou, wat hierdie fasiliteit besonder veeldoelig maak.

Enige gemeente is baie meer as net die sement en bakstene. Deur die jare het God besondere manne, en hul vrouens, gestuur om die gemeente te bedien. Aan Hom al die eer vir elke siel wat hier gered is onder die verkondiging van die Woord. Vir elke kind van God wat gegroei het in heiligmaking, genesing van krankheid ontvang het, vir elke persoon wat vanuit die gemeente in voltydse bediening gegaan het, eer ons die Here alleen.

Daar was ook tye van stryd en aanvegtinge deur die sielevyand (wat elke gemeente beleef), maar ook hierdeur het God getrou gedra. Tans is die lidmaattal van die gemeente net onder die 100 persone, met ‘n paar getroue besoekers. Daar is ‘n pragtige kerngroep wat vir ons, as leraarspaar, ‘n bemoediging en onderskraging is. Die Here het beskik dat ons slegs vir 14 maande hier sal arbei, maar dit was vir my en Rika ‘n goeie tyd. Ons het baie geleer – Maranata is ‘n komplekse gemeente met baie geskiedenis. Hier het ons wonderlike kinders van die Here ontmoet wat ons hande omhoog gehou het en ware Jesus-liefde betoon het. Ek dank God vir elkeen van hulle.

‘n Nuwe fase breek nou aan vir Maranata, met ‘n nuwe leraarspaar wat hier sal kom arbei. Ek is baie opgewonde vir wat die Here vir die gemeente in gedagte het. Is dit ‘n sterk prediker, ‘n evangelis of dalk iemand met ‘n sendinghart? Wie ookal, dit is God se keuse en ons bid dat hier ‘n besondere werk van God tot stand sal kom.

‘n Slotwoord aan die lidmate van Maranata: Laat staan die negatiwiteit en vrees – dit is die duiwel se instrumente. Vertrou op die Here vir die pad vorentoe en raak self betrokke in die werk van God hier in die gemeente. Die wat nie bid nie, begin om te bid! Die wat wel bid, bid meer! Wees deel van die oplossing, eerder as deel van die probleem.

Tot hiertoe het die Here ons gedra! Hy sal ook Homself getrou bewys vir die pad vorentoe! Maranata!

Ds. Wimpie Snyders

Leave a comment

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.