EK WIL!


Ek wil!

 

Gesels ek so met ‘n geliefde oor Jesus en verlossing en heel trots vertel hy my dat hy  Jesus baie lief het.  My hart breek.  Hy sit en drink terwyl hy my met soveel besope trots dit vertel en onwillekeurig dink ek aan die dominee wat by ons kom huisbesoek doen het toe ek nog ‘n kind was en saam my pa eers ‘n doppie gedrink het terwyl ek die stof van die Bybel moes gaan afstof om vir hom te bring…  Die dominee wat besope van die kroegstoel in die kroeg afval…

‘n Ander tannie stap uit die kerk uit en gaan staan en rook net buite die kerkgronde.  Verward en seer is my hart.  En ek wonder vir wie is die respek om darem van kerkgronde aftestap.  Die mens of God?  Of jy op heilige grond rook of nie.  God sien steeds.

Christen gebruik my Jesus se Naam ydelik en ek wil iets oorkom. Ons mag mos toornig word wanneer iemand ons Jesus laster.

Eph 4:26  Word toornig en moenie sondig nie; …

Twee mensies in volle berou gee hulle lewe vir Jesus.  In trane en alle opregtheid sak hul in gebed en nederigheid soekend voor God.  Verlossing.  ‘n Paar weke later verval hulle terug in hul sonde gewoontes.

En ek pleit by my Jesus: “Waarom?!  Jesus as U ons verlossing belowe, waarom is daar net nie volle verlossing nie.”  Bietjie moedeloos bid ek weer vir hierdie mense:  “Heer ons mag nie moed verloor nie, maar ons bid en bid en dan gee hulle hulle harte vir U en dan …NIKS!”

En my Jesus gee my die Skrif!!

 

Luk 5:13  Daarop steek Hy die hand uit en raak hom aan en sê: Ek wil, word gereinig! En dadelik het die melaatsheid hom verlaat.

Ek kon my trane nie keer nie.  Deur die tranedal giggel ek vir myself en moet ek natuurlik voor God eers verskoning vra vir my moedeloosheid.  Ek het dan ook so gemaak.  Gee jou als vir Jesus maar nie daardie een ding nie.  Daaraan gaan ek nog bietjie vasklou.  Ek hou van my rookdingetjie.  Heer, verskoon maar asb. maar ek kan nie ophou rook nie.  Dis nie so maklik nie.

Ander mag dalk sê: “ Maar ek drink net een glasie wyn.  Dis wanneer die TE intree wanneer dit verkeerd is.  Jy mag net nie dronk word nie…” (sien artikel ‘Skink en sink’ www.egkmaranata.co.za).

Daardie een mag dalk vloek en skree.  Net as hulle kwaad is.  “Jy weet, voor ek myself kan keer dan vloek ek.  Die mense maak my so kwaad.  Ek sal nie toelaat dat hulle met my so praat nie.”

Ons kan al ons sondes waaraan ons vasklou of soos ons graag dit wil sê, wat aan ons vasklou opnoem.  En daar is baie.  Feit is dat Jesus aan die kruis gesterf het vir al ons sonde!  VOLKOME VERLOSSING!!

Wanneer ons die woordjie ‘TE’ wil inbring moet ons dan onsself afvra of ons dan net ‘n bietjie gaan steel?  Net nie TE veel nie.  Ons sal net ‘n bietjie hoereer, nie TE veel nie.  Net ‘n bietjie moor, nie TE veel nie.  Kan ek net ‘n bietjie sondig, ek sal nie TE veel nie.  M.a.w. ek sal net ‘n bietjie vir God lewe.  Nie TE veel nie.  Ek sal God net ‘n bietjie gehoorsaam…

Wat as (met alle respek gesê) God ons net ‘n bietjie ‘red’?  As God ons so nou en dan hel toe stuur en dan weer ‘n tydperk hemel toe?

Joh 19:30  En toe Jesus die asyn geneem het, sê Hy: Dit is volbring! En Hy het sy hoof gebuig en die gees gegee. 

Jesus het dit volbring.  Jesus sê:  Ek wil!  Jesus wil ons red, ons verlos, ons reinig! VOLKOME!

Luk 5:12  En terwyl Hy in een van die stede was, kom daar ‘n man vol van melaatsheid; en toe hy Jesus sien, val hy op sy aangesig en smeek Hom en sê: Here, as U wil, kan U my reinig.

Nederig op sy aangesig, smekend… Here, as U wil, kan U my reinig.

Jesus antwoord: “Ek wil”

Jesus wil ook ons reinig van ons sonde.  Maar ons wil nie.  Ons smeek nie!  Ons pleit nie!

Ons sonde is soos hierdie man se melaatsheid.  Dit maak ons onrein.

Ek het op ‘n dag God gevra: “Wat staan tussen U en my?”  En ek het onmiddelik hierdie ‘duiwel se suigstokkie’ in my hand gesien in my geestesoog.  Ek is eerlik, ek wou nie rerig ophou rook nie.  Dit was lekker. En ek het daardie dag geweet, ek kan en sal en wil nooit ooit weer iets willens en wetens doen wat my Jesus bedroef kan maak nie.  En ek het Hom gevra:  “Wil U dit dan nie van my af wegvat nie, ek kan nie ophou nie, maar U kan my verlos!  Vat alles weg, Heer.”

En Jesus sê: “Ek wil!”

 

My hart sing en jubel!

‘Verlos, o my siel, gaan vertel dit!’

Jesus bloed maak vry.  Wil jy?

-Janine Visagie-  geskryf 25/05/2018

 

 

 

 

 

 

Leave a comment

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.