Dissipelskap 3


DOns het in die vorige skrywes gesien hoe belangrik Jesus dit geag het om dissipels te maak. Ons het gekyk na die  beginsels van “kom na My, bly by My en gaan vir My” Jesus het Sy dissipels geleer in Joh.20:21 “Soos die Vader My gestuur het, stuur Ek julle ook” Ons het gesien dat die grootste dilemma van die kerk vandag is dat daar nie meer dissipels gemaak word volgens Jesus se metode nie. In die Nuwe Testament lees ons 261 keer van “dissipels” en slegs een keer van “christene” Vandag sit die kerk vol sogenaamde Christene, maar miskien een dissipel. Waarom volg ons nie Jesus se model nie?

As mens dieper ondersoek gaan instel waarom dit so is, en waar lê die kern van die probleem, kom jy agter dat die groot probleem dissipline is. Die een groot probleem lê dus by dissipline. In ons moderne era lewe die meeste Christene ongedissiplineerde geestelike lewens. Getroue stiltetyd, Bybelstudie, bidure en bywoon van eredienste is van sekondêre belang vir die meeste Christene.

Kyk vandag na die ander groot probleem naamlik tyd. Mense het nie meer tyd om tyd saam met die Here, Sy kinders en dissipels te spandeer nie. Nogtans was dit Jesus se metode om die wêreld te bereik. Hy het 3 jaar van Sy tyd op aarde intensief met twaalf dissipels spandeer. Daar sal geen dissipelskap plaasvind indien mense nie bereid is om tyd met ander mense te spandeer nie.

Hoeveel tyd spandeer ouers met hulle kinders, en oupas met hulle kleinkinders? Hoeveel geld spandeer mense op hulle kinders se opvoeding? Hoe besorg is ons daaroor dat ons kinders tyd met die regte maats spandeer, en die regte boeke lees? Maar as iemand tot bekering kom, is daar niemand wat bereid is om tyd met hom of haar te spandeer nie. Dit is te veel moeite, en kos my tyd en geld.

Kyk na Jesus as ons volmaakte voorbeeld:

Jesus het tyd met die groep alleen asook tyd met die groep tussen andere spandeer

Tyd alleen saam met hulle: Jesus het baie keer tyd alleen met Sy dissipels spandeer. Voor die laaste Pasga in Jerusalem het Hy geweet dat Hy min tyd voor Sy kruisiging oor het.  Dus het Hy meer tyd met Sy dissipels in afsondering spandeer.  Die meeste handel oor die laaste maand. ’n Groot deel handel oor die laaste week en veral oor die laaste drie dae.  In hierdie tyd was Sy dissipels meeste van die tyd alleen saam met Hom.  Die laaste onderwys (Joh. 16:4; Matt. 25), die laaste Pasga (Matt. 26:17-30) in Getsémané (Luk. 22:41) asook na die opstanding.

Tyd tussen ander mense: Jesus het die dissipels egter ook opgelei deur hulle saam met Hom te neem terwyl Hy die massas onderrig het.  Hulle was in hierdie tye saam met Hom tussen ander mense: met die Bergpredikasie, met die vermeerdering van die brode ens.

Tyd deur praktiese opleiding: Jesus het nie net die mense in hul nood gehelp nie, maar Hy het ‘indiens opleiding’ aan Sy dissipels gegee deur hulle te wys hoe Hy Sy tyd tussen ander mense spandeer.  Hy het tyd gemaak om hulle te leer.  Jesus het baie min tyd alleen deurgebring sonder die dissipels by Hom (Luk. 11:1; Mark. 6:46-48).  Jesus wou dit egter nie anders gehad het nie. 

Nasorg deur opvolgwerk kos tyd.

Dit is seker die deel wat die moeilikste is.  Om met mense tyd te spandeer, en voortdurend op te volg net soos Jesus dit gedoen het (Joh. 15:27).  Jesus het dit as belangrik beskou. Saggeüs (Luk. 18:7), die vrou by die put in Samaria (Joh. 4:39-42), ens.  Hierdie was voorbeelde aan Sy dissipels om mense op te volg nadat jy hulle gehelp het. 

Dit is hier waar die probleem lê.  Al ons preke, programme, uitreik aksies en gebede help niks as hierdie beginsel van opvolging nie toegepas word nie. Dit gebeur nie sonder om tyd met hulle te spandeer nie. Om mense op te bou en te leer, kos tyd en baie liefde.  Eers hierna sal hulle vir ander begin omgee en tyd met hulle spandeer.  Jesus gee vir ons die riglyne deur Sy lewe as voorbeeld.

Dissipelskap is gedoem tot mislukking sonder opvolging.  Om af te vryf op ander, neem TYD.

Ds. Johan Botha

Hierdie boek is ook nou beskikbaar @ R90.00 per boek.

Kontak Ds. Johan Botha 082 897 5955

Leave a comment

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.