Die Wapenrusting van God


 

Die christen se wapenrusting

2017-05-08
My story and I’ll stick by it!

Efesiërs 6:10-20 leer ons van die wapenrusting wat God voorsien vir sy kinders.
Let wel: dit is die wapenrusting van God, niks mensgemaak nie!
Dit is vir elke ware kind van God.
Daarom “stick” ek by my storie …
Dit leer ons dat ons kragtig in die krag van die Here Jesus kan wees.
Dit leer ons dat ons staande kan bly teen die liste van die duiwel.
Dit leer ons dat ons stryd nie teen vlees en bloed is nie, met ander woorde – nie teen die mense nie.
Dit leer ons dat die kind van God ‘n daaglikse stryd het teen die owerhede, teen die magte, teen die wêreldheersers van die duisternis van hierdie eeu, teen die bose geeste in die lug.

Niks mensgemaak nie…
Daarom moet ons die volle wapenrusting van God opneem!
…sodat ons weerstand kan bied in die dag van onheil… en nadat ons al die weerstand gebied het en alles volbring het teen die onheil, staande kan bly.
Kom ons maak seker dat Jesus Christus daagliks, oomblik vir oomblik, op die troon van ons harte sit.
Kom ons maak sekond vir sekond seker Hy, Jesus Christus is die Waarheid (vlg. Joh. 14:6 “Jesus antwoord hom en sê: Ek is die weg, die waarheid en die lewe, niemand kom na die Vader behalwe deur My nie.”) waarmee ons ons lendene omgord.
Moenie net die lendene omgord nie… daar is nog baie meer…
Dan moet ons verseker ook Jesus Christus as ons borswapen van geregtigheid aanhet (2 Kor. 5:21 “Want Hy – God – het Hom – Jesus Christus, wat geen sonde geken het nie, sonde vir ons – mense –  gemaak, sodat ons kan word geregtigheid van God in Hom.”)
Jesus Christus is beslis ook nie net die onderlyf (van die middel lyf af ondertoe tot by die enkels nie) of bolyf (van die midrif af tot by die nek) nie, nee….
Jesus Christus is ook die skoene / voete vir die bereidheid van die evangelie, want Jesus ís die evangelie. (Rom. 1:16 “Want ek skaam my nie oor die evangelie van Christus nie, want dit is die krag van God tot redding vir elkeen wat glo…”)
Dan sien ons ook dat ons die skild (arm/s) van die geloof moet opneem om die vurige pyle van die bose te kan uitblus. Dit is net Jesus wat sy arms – een om ons en een om God kan sit, om as Middelaar tussen God en mens te kan staan. (Heb. 12:24 “Maar nou het Hy ‘n voortrefliker bediening verkry vir sover Hy ook Middelaar is van ‘n beter verbond wat op beter beloftes wettelik gegrond is.)
Dan ook is daar natuurlik die kop wat van belang is. Daarvoor is Jesus Christus ons helm van verlossing. Hy is die Verlosser, (Titus 3:6 “…. wat Hy ryklik uitgestort het op ons deur Jesus Christus, ons Verlosser.”). Dit is daar waar ons die wysheid, kennis en insig kry om reg te doen.

Dan is daar die uiters belangrike swaard van die Gees – die Woord van God! Jesus Christus! (Joh. 1:1 “In die begin was die Woord, en die Woord was by God, en die Woord was God… En lees asb die res van Johannes 1).

Dus… is die wapenrusting van God – Jesus Christus self…
Hy woon en werk in jou en daarom kan hy daagliks, oomblik vir oomblik, seker maak dat Hy die Waarheid in jou lewe is – die inkoms en die uitgaan.  Maak seker dat Hy jou Borswapen van geregtigheid is, maak seker Hy is die suiwer Evangelie wat jy bereid is om te verkondig.  Maak seker Hy is jou Middelaar.  Maak seker Hy is jou Verlosser wat jou gedagtes en denke gevange neem tot sy heerlikheid. Maak seker Hy is die Woord waarmee jy jou daagliks opbou en versterk sodat jy kragtig teen die Satan en sy trawante kan staan.
Dan, geliefde kind van God, bid sonder ophou, met smeking en danksegging by elke geleentheid – doen dit in die Gees, want die Woord sê: “En net so kom ook die Gees ons swakhede te hulp, want ons weet nie reg wat ons moet bid nie, maar die Gees self tree vir ons in met onuitspreeklike sugtinge.” (Rom. 8:26).
….”maar julle het ontvang die Gees van aanneming tot kinders, deur wie ons roep: Abba Vader! Die Gees self getuig saam met ons gees dat ons kinders van God is...”

So this is my story, and I’ll stick by it!

Halleluja, Maranata, Jesus kom!

Cielie

 

 

 

 

Leave a comment

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.