Die Badkamer


Die badkamer 

 

Ons kleinerige ou badkamertjie met bykans geen ventilasie nie het nou al lelike, gagga ‘mould’ opgebou.  ‘n Aaklige fungus wat kleef aan die mure en plafonne.

So besluit ons om te verf…  ek gaan koop die verf en die verkoopspersoon adviseer my om eers die oppervlakte te skrop met jik.  Dit sal die fungus doodmaak en terselfdertyd verhoed dat dit weer teruggroei.  So stel sy ook voor dat ons ‘n baie duur verf gebruik wat vlekbestand en wasbaar is.

En hierdie kom toe sommer by my op!

So is dan ook ons bad- of hartkamers….  Met geen of bitter min ventilasie (gebed/stiltetyd m.a.w. redding), bou daar sondes op.

Gal 5:19 – 21  En die werke van die vlees is openbaar, naamlik owerspel, hoerery, onreinheid, ongebondenheid; afgodery, towery, vyandskap, twis, jaloersheid, tornigheid, naywer, tweedrag, partyskap, afguns, moord, dronkenskap, brassery en derglike dinge, waarvan ek julle vooraf sê soos ek al vroeër gesê het, dat die wat sulke dinge doen, die koninkryk van God nie sal beërwe nie.

Ons benodig die baie duur Jesus-behandeling.

Ons word geskrop met jik deur vergifnis van ons sondes.  Daarna word ons skoon gewas deur Jesus bloed ter reiniging.  En dan kom God self en verf ons met die beste verf, naamlik heiligmaking in Christus.

Rom 6:4  Ons is dus saam met Hom begrawe deur die doop in die dood, sodat net soos Christus uit die dode opgewek is deur die heerlikheid van die Vader, ons ook so in ‘n nuwe lewe kan wandel.

Baie belangrik om geskrop te word.  Daar kan nie bo-oor die fungi geverf word nie,  anders groei dit net weer.

2 Kor 5:17  Daarom as iemand in Christus is, is hy ‘n nuwe skepsel; die ou dinge het verbygegaan, kyk dit het alles nuut geword.

Die pragtigste kleur vir ons gekies en gemeng sodat ons uniek kan uitstaan in hierdie donker wêreld.  Uit God se hand aangewend met baie liefde die spesiale kleur – GLOW IN THE DARK

 

Efe 5:8  Want vroeër was julle duisternis, maar nou is julle lig in die Here—wandel soos kinders van die lig.

Gal 5:22  Maar die vrug van die Gees is liefde, blydskap, vrede, lankmoedigheid, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid, selfbeheersing.

 – Janine Visagie – geskryf  27/02/2017

Leave a comment

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.