‘Amen’ Jesus Stempel


‘Amen’ Jesus Stempel

 

Die woord ‘Amen’, mens kan nie anders as om Amen te beskryf sonder om oor gebed te praat nie. Hierdie woord Amen is vir my baie kosbaar.  Min mense besef die werklike betekenis daarvan.  Wanneer ons ons kinders leer bid, leer ons hulle gewoonlik dat Amen beteken ons is klaar.  Baie mense glo dat dit ‘n einde is van iets (gebed), maar in my opinie is dit die begin van God se seëninge, God se genade, God se beloftes,  Amen is die begin!

Wanneer ons die woord ‘Amen’ spreek,  dan plaas ons as’t ware Jesus Christus as Stempel op dit wat ons  van God vra.  So ook dien dit as ‘n bevestiging dat dit waaragtig is wat ons gesê het.  In Hebreeus beteken die woord Amen ‘so be it’ of ‘laat dit so wees’ in Afrikaans dan.  En daaruit het ons baie beloftes uit die Woord van God dat dit so sal wees.

God self het verklaar in Jer 29:12,13  Dan sal julle My aanroep en heengaan en tot my bid en ek sal na julle luister.  En julle sal My soek en vind as julle na My vra met julle hele hart.  Wat hier interresant is,  is dat in hierdie konteks God baie uitdruklik ‘n voorwaarde gestel het aan ons.  Ek sal na julle luister as julle na My roep met julle hele hart.  Ek beklemtoon.  Hele hart!  God luister nie na halwe pogings, afgerammelde gebede en net omdat jy moet nie.   Hy luister na jou hart.  So belangrik dat ons opreg met ons hele hart moet bid.  Dit beteken ook dat ons in geloof en vertroue na God moet roep.  Werklik opreg.  Hy sal luister.  Hy belowe ons.  Wanneer ons met ons hele hart na God roep, verklaar ons dat ons in Hom vertrou met ons wese.  Alles.  Finansies, gesondheid, welstand, emosies ens.  Ek wil sover gaan as om te sê dat Jesus, God se ‘Amen’ vir ons is.  Hy het Jesus gestuur vir ons as die Amen op al ons gebede.

 

Amen word 54 keer in die Bybel gebruik.  Amen word baie as bevestiging gebruik,  dit is so,  dit is waaragtig,  dit is die waarheid.   En ook dan ‘dit sal so wees.  Dan bevestig Jesus dit ook vir ons in:

Joh 14:14  As julle iets in My Naam vra, sal ek dit doen.

In Openbaring word dit ook aan ons bekend gemaak dat Jesus die ‘Amen’ is.

Open 3:14 Dit sê die Amen, die getroue en waaragtige Getuie, die begin van die skepping van God.

Met ander woorde, Jesus is die Amen.  Hy is God se Amen op ons gebede.  Elke keer wanneer ons bid en die gebed afsluit met “In Jesus Naam, Amen” is dit asof Jesus as Stempel op die gebed geplaas word.

Joh 16:23  En in daardie dag sal julle My niks vra nie.  Voorwaar, voorwaar Ek sê vir julle.  Alles wat julle die Vader sal vra in My Naam, sal Hy julle gee.

Dit is baie uitdruklik dat Jesus se Naam in ons gebede moet wees.  Ons mag dalk tot God bid in alle eerbied, en ons aanbid Hom in deernis, in liefde en respek, met berou en vreugdes, ons aanbid Hom met geloof, vertroue, soms dalk moedeloos.  Maar ons gebed is altyd aan God gerig, met Jesus as sleutel tot God wanneer ons, ons gebed sluit met ‘Amen’.

Dan begin ons genade en seëninge.  Maar daar is ‘n voorwaarde.  Dis baie belangrik!  Mense sê soms,  maar ek bid.  Niks gebeur nie.  Dis nie genoeg nie.

Ons moet met ons hele hart bid, in geloof.

Jak 1:6a  Maar hy moet in die geloof bid, sonder om te twyfel… 

 

Dan sê God ook:

1 Thess 5:17,18  “Bid sonder ophou.  Wees in alles dankbaar, want dit is die wil van God in Christus Jesus oor julle. 

Hy se bid in dankbaarheid.  Ons moet altyd dankbaar bly teenoor God.  Dit sal hartseer wees as ons net elke keer na God gaan met klagtes.  Ons sien nie meer wat Hy vir ons doen nie.  As ons kla dan is ons ontevrede met God se werk in ons lewe.  Dis baie belangrik dat ons sal bid in geloof en in dankbaarheid.  Ook sonder ophou.  Enige tyd, enige plek, oor alles.  Ons moet met Hom in gesprek bly.

Interresante ding.  Getroudes, kinders….  Gaan dink bietjie, jong seun, dogter.  As jy in die oggend opstaan, in die kombuis instap,  jou koffie drink, ontbyt eet, kosblik en tas gryp en daar gaan jy sonder om jou ouers te groet,  vra of hulle lekker geslaap het,  geen dankie vir die koffie,  baai, lekker bly.  Hoe gaan hulle voel.  Man, hoe gaan jou vrou voel as sy nie ‘n goeie more of dankie vir die koffie kry nie.  As jy haar ignoreer en vanaand tuis kom en weer nie ‘n woord met haar praat nie.

Sy gaan nie lekker wees nie.  En kort voor lank is daar huweliks probleme as jy dit aanhoudend doen.  Maar mense doen dit soms met God.  Ons ignoreer Hom vanoggend,  Vanaand terug van die werk af,  gaan kyk TV en slaap.  Ons sê nie dankie vir die dag nie.  Ons vertel Hom nie van die verlore siel wat jy ontmoet het vir wie jy moet bid nie.  Dit kan nie genoeg beklemtoon word nie!  Ons kan nie ons dag begin sonder om eers met God te praat nie,  ons moet dankie se vir ons koffie en vir die brood en ‘jam’.  Ons moet dankie se vir die son wat weer oor ons koppe skyn.  Ons moet Hom vra wat ons vandag vir Hom kan doen.  Ons moet ons beklee met die Wapenrusting van God. Anders kan ons nie staande bly teen die aanslae van die bose nie.   Hoe wil jy die wêreld instap sonder God se beskerming.  Dis baie belangrik om eers met God te praat.  Dan vanaand wanneer jy tuis kom,  gaan sit om die tafel na ete en as jy en vroulief gesels oor julle dag en doen en lates, en julle bespreek julle kinders se skooldag, gaan haal die Woord en sluit God in in die gesprek.  Maak Hom deel van jou huisgesin!  Dan sal ons kinders sien dat God ook deel is van die gesin.

Voor ons gaan slaap kan ons God dank vir ‘n tong intoom gehou toe jou baas op jou geskree het.  Jy kan die ou langs jou in die kantoor voor die Kruis gaan plaas.  Ons moet aanhoudend bid.  Bly in kontak met God.  Hy stap saam jou die hele dag.  Moet Hom nie ignoreer nie.

Ons intieme verhouding met ons Vader kan alleenlik wees as ons volhard in gebed.

Ons Amen is baie kosbaar as ons Hom korrek gebruik.

 

Nie onnadenkend nie.

Bv.  Hierdie boodskappe (smse en whatsapps) wat lui: “  As jy Jesus lief het stuur die boodskap aan 10 mense binne die volgende 5 minute en daar sal iets goed gebeur met jou hierdie tyd more.” Of “Stuur hierdie boodskap aan 4 mense en ‘n wonderwerk sal in jou lewe plaasvind.”

Ons Vader, in alle respek gesê ‘negotiate’ nie met ons nie.  Die woordjie ‘as’ bring die geluks god (afgod) in, wat sê dat die siele vyand aan die werk is.  God het ‘n gruwel in die geluksgod.

 

En dan sê mense op sulke boodskappe ‘Amen’! Onnadenkend…

Jes 65:11,12 Maar julle wat die Here verlaat, wat my heilige berg vertgeet, wat ‘n tafel dek vir die geluksgod…

Ek sal julle bestem vir die swaard…

2 Kor 6:16 Of watter ooreenkoms het die tempel van God met die afgode?  Want julle is die tempel van die lewende God…

Pasop wanneer die sielevyand ons eie geloof gebruik om ons te laat struikel.

Kom ons spreek ons ‘Amen’ ons ‘Jesus’ uit met eerbied, respek en liefde.  Kom ons toon aan die wêreld ons Christus!

Ek sluit af met.

1 Tim 4:4,5 Want alles wat deur God geskape is, is goed, en niks is verwerplik as dit met danksegging ontvang word nie.

Want dit word geheilig deur die woord van God en die gebed

 

Janine Visagie

.

Leave a comment

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.