Reëls van die wedstryd


Reëls van die wedstryd

‘n Week lank sit ek al met hierdie onderwerp.  Wat is die reëls wat God ons gee vir die wedstryd?

‘n Week lank steier ek ook heen en weer onder aanvalle van die sielevyand.  Ek noem dit beseringstyd…

So gesels ek baie vroeg vanoggend met Abba Vader.  Nog voor daar ‘n doudruppel op ‘n blaar kom rus of die son sy strale uitsteek.  Nog voor dagbreek, lê ek en gesels met Vader. Ek vra Hom om met my te praat sodat Hy my gedagtes kan kom vul met sy sake.  Die ou duiwel kom prop ‘n klomp snert in my kop in en ek wil dit baie graag weghê.

So gesels ons toe oor:

2 Tim 2:5  En verder, as iemand aan ‘n wedstryd deelneem, word hy nie bekroon as hy nie volgens die reëls gewedywer het nie.

Na ‘n week se gebed dink ek het ek uiteindelik ‘n paar reëls ontvang en kan ek begin deel.

Maar voordat ons by enige reël kan kom, moet ons eers inskryf vir die wedloop/wedstryd.  Ons praat van wedergeboorte.  Wanneer ons Jesus aangeneem het as ons Saligmaker en Verlosser, word ons naam in die boek van die lewe geskryf!

Open 3:5  Wie oorwin, sal beklee word met wit klere, en Ek sal sy naam nooit uitwis uit die boek van die lewe nie, en Ek sal sy naam bely voor my Vader en voor sy engele.

Nou is ons atlete. Maar my hele artikel maak so ‘n bietjie ‘n draai hier en daar en wil ek ook bietjie vashaak by beseringstyd in enige wedstryd…

Dan wys Hy my ook dat hierdie laaste week se stoeiery in my lewe was sodat ek kan leer.  O, ons Vader werk op snaakse maniere en leer ons elke dag.  Hierdie beseringstydperk in my geestelike lewe bring my op my knieë voor God en ek sê vir Hom dat ek niemand het met wie ek kan praat nie.  Daar is soveel mense rondom my, maar nie een is na genoeg aan my sodat ek die vrymoedigheid het om te praat nie.  En my hart begin sing: Hou die oë op Jesus, kyk op in sy vriend’lik gesig. Al die aardse dinge word nietig en klein…

Les nommer een:  Jesus is altyd daar!!!!

So loop my gedagtes toe… En ek begin dink aan hierdie verskillende sportsoorte.  Jy ontwikkel ‘n belangstelling in die sport(sondeoortuiging).  Jy ontvang inskrywingsvorms en vul dit in(belydenis van sondes en oorgawe).  En ons ontvang vryspraak deur Jesus bloed. Ons is nou ingeskryf(bekering).

Dan kom God en gee aan ons die reëlboek(Bybel).  Maar dit maak nog geensins van ons goeie atlete nie.  Ja, natuurlik kan die meeste van ons ‘n bal vang en hardloop.  Maar ons is onfiks.  Ons ken nie die reëls nie.  Ons moet leer en baie oefen.

Hierdie oefeninge is dinge soos eredienste, Bybelstudies, bidure, stiltetyd en ander geleenthede om te groei.  God se dinge wat ons nie moet verontagsaam nie.

Heb 10:25  en laat ons ons onderlinge byeenkoms nie versuim soos sommige die gewoonte het nie, maar laat ons mekaar vermaan, en dit des te meer namate julle die dag sien nader kom.

En daar flikker liggies en klokke lui in my kop….dieng dieng dieng….

Die Heilige Gees oorweldig my met inligting.  Dit rol sommer in my kop in en ek bid net dat ek alles sal kan onthou om dit op papier vas te kan lê.

Ek sien skielik hierdie rugbywedstryd voor my.  SA se gunsteling sport.  Koue wintersoggende( ek weier om te se heerlike wintersoggend) Jy bibber en beef langs die veld.  Daar hang ‘n geur van worsrolle in die lug.  ‘n Onbeskryflike half senuagtige opgewondenheid heers onder die spelers…

Dis tyd om die stryd aan te sê.  En ek wonder of deur elke speler se kop gaan: ‘Is ek fiks genoeg? Is ons gereed?’

En die spel begin in goeie gees, maar so maklik tree daar aanslae in.  In die skrum gee een van die teenstaanders jou ‘n skelm vuishou. Bloedneus stap jy weg. Daar kan een van twee dinge plaasvind. Jy kan aggressief omdraai en hom dreig, terugkry met die volgende skrum, of uit moedswilligheid begin vuilspeel.  Of jy kan sy blad skud en sê ‘no hard feelings’ en ‘n skoon spel verder speel.

Mat 5:44  Maar Ek sê vir julle: Julle moet jul vyande liefhê; seën die wat vir julle vervloek, doen goed aan die wat vir julle haat, en bid vir die wat julle beledig en julle vervolg;

So werk dit ook in ons geestelike lewe.  Wanneer die sielevyand kom met aanslae, kan ons in die strik trap en neig na sonde en verkeerde reaksies of ons kan by God se reëls hou en die spel/stryd met ‘n goeie sportmansgees voltooi.

Kom ons gaan draai gou by ‘n marathon.  As jy nie ‘n gedisiplineerde oefen- en eetprogram (stilte tyd) volg nie, sal jou liggaam nie so ‘n marathon kan deurstaan nie.  Genoegsame proteiëne.  Ook deur God voorgeskryf vir geestelike oorlogvoering (net sommer vir interesantheidshalwe).  Genoegsame kalsium vir sterk beendere. Die lys gaan aan…

Jy is nie meer so gefokus op die wenpaal nie. Die pad is lank en swaar. Onfiks sal jy begin rondsoek na kortpaaie.  Daar is nie hulp rondom jou nie.(beseringstyd).  Niemand wat jou kan help, miskien stut en jou tyd gee om bietjie te rus nie. Verder aanmoedig nie. So jy vat die kortpad.  Satan se strik… jou pitstops is nie meer by die waterpunte(kerk, bybelstudies ens. vir lewende water) nie.  Op die kortpad maak jy dalk ‘n draai by die kroeg vir ‘n koue een of daar is losbandigheid wat jou verlei.  Miskien hang moedeloos aan jou bene en wil jy moed opgee.  Bitterheid treiter jou…   En wanneer jy terugkeer na die wedloop se baan vind jy dat jy geensins plek of tyd gewen het nie.  Jy het eerder plek verloor.

2 Sam 22:22  Want ek het die weë van die HERE gehou en nie goddeloos van my God afgewyk nie.

Terug na die rugby toe.

Daar is verskillende opsies by ‘n wedstryd.  Jy kan die speler wees(kaptein) wat altyd getrou by elke oefening is. Jy ken die reëls op die punte van jou vingers. Jy blink uit. Of jy kan die outjie wees wat die sterk een is. Jy dra altyd almal wat seerkry.  Wanneer iemand seerkry is jy daar op jou knieë by hom.  ” Ek is hier ou maat, is alles reg?  Waar het jy seer?” Die een wat op die grond saam die beseerde sal sit tot hy kan opstaan…  Dalk is jy deel van die res van die span wat die beseerde omring en almal sak hulle koppe en bid saam vir hierdie maat van hulle. Of jy kan dalk die reserwe sandman wees op die kantlyn wat nie veel geintereseerd is in enigiets nie. Jy is maar daar want jou pa sê jy moet. Moontlik is jy die ou op die kantlyn.  Jy hardloop op en af en juig almal toe en kritiseer die wat foute maak. Grootmond vertel jy almal hoe jy hulle sal wys hoe dit gedoen word. Maar jy skryf nooit in nie. Al ken jy al die reëls…

 Dalk is jy die afrigter(prediker). Dan moet jy ook fiks wees. Moet kan doen wat jy afrig. Die een wat eerste opdaag en laaste is om te gaan. Besorg oor almal en dra swaar aan almal se laste. Hy moet bemoedig en aanpor wanneer die spelers moeg en afgemat is, al is hyself dalk moedeloos. (Aanslae van die sielevyand is gewoonlik baie fel op die predikers en hulle ly daaronder.  Erge aanvalle en intersessie put hierdie predikers geestelik en liggaamlik uit. Hulle kan selfs siek word vir lang tydperke a.g.v die aanslae van Satan. Hulle het ons gebede baie nodig.

En dan is daar die groep op die paviljoen. Hulle kyk net. ‘Cheer’ so nou en dan. Altyd daar op die paviljoen.  Sal dalk vir die ou langs jou sê:  “Daai Man daar…. dis die Chief in charge(Jesus) van die sport, ek ken Hom.  Maar jy sien, Hy ken jou nie noodwendig nie. Hulle wil net gesien word. Altyd sigbaar maar nooit te betrokke nie.

Mat 7:21  Nie elkeen wat vir My sê: Here, Here! sal ingaan in die koninkryk van die hemele nie, maar hy wat die wil doen van my Vader wat in die hemele is.

Kom ons staan gou stil by ‘n paar reëls.

2 Tim 2:22  Maar vlug vir die begeerlikhede van die jonkheid en jaag ná geregtigheid, geloof, liefde, vrede, saam met die wat die Here uit ‘n rein hart aanroep. (23)  En die dwase en onverstandige strydvrae moet jy afwys, omdat jy weet dat dit twis verwek; (24)  en ‘n dienskneg van die Here moet nie twis nie, maar vriendelik wees teenoor almal, bekwaam om te onderrig en een wat kwaad kan verdra.

1 Pet 2:1  Lê dan af alle boosheid en alle bedrog en geveinsdheid en afguns en alle kwaadpratery;

Mar 16:15  En Hy het vir hulle gesê: Gaan die hele wêreld in en verkondig die evangelie aan die ganse mensdom.

Kom ons keer bietjie terug na die aktiewe deelnemers/atlete.

Die toegewydes sal fiks wees en voorbereid en hulle sal ook dan die minste reëls oortree. Hulle speel hul bes, hulle is dinamies in die wedstryd. Hulle speel nie net vir die medalje(kroon) nie. Hulle oë is gefokus op die wenstreep / eindfluitjie(basuin. Hulle geniet dit. Hulle eet,slaap en praat net van hierdie groot liefde.  Hul gunsteling tydverdryf/sport(eerste Liefde – Jesus). Hul hart en mond loop daarvan oor.

1 Kor 9:25 En elkeen wat aan ‘n wedstryd deelneem, onthou hom in alles—húlle nogal om ‘n verwelklike krans te ontvang, maar ons ‘n onverwelklike.

Daar is wel ook die wat gemaklik geraak het. Hulle is reeds lankal atlete in die spel en is nie meer so gefokus nie. Hul hou nie by nie. Hulle kom oefen nie meer nie. Wanneer jy so lank reeds gered is en jou kringe ook net uit gereddes bestaan, is die gevaar daar om jou fokus op ongeredde siele te verloor. Ons is almal(gereddes) stryders vir die koninkryk van God. Daarom so belangrik om in oefening te bly.

1Tim 1:18  Hierdie boodskap vertrou ek aan jou toe, my kind Timótheüs, ooreenkomstig die profesieë wat vroeër aangaande jou uitgespreek is, sodat jy daardeur die goeie stryd kan stry

Nog ‘n baie belangrike rede om geoefen te bly. Kom ons stap bietjie na ‘n familiebyeenkoms.  Die jong kinders besluit hulle wil rugby speel. Of krieket of wat ookal. Maar hulle maak foute. Die geoefende atleet sal nader stap en die jong outjies ‘n paar ‘tips’ gee. Hy kan nie hom net leer hoe nie, maar ook wys. Want hy bly in oefening. Hy herken die noodkreet vir hulp. Die wat net daar sit en klets oor ditjies en datjies was so vasgevang in sy eie dinge, hulle het nie die nood gesien nie en ook nie kon help nie, want hulle is uit oefening. ‘n Ongeredde vriend kon dalk ‘n belangstelling ontwikkel in die sport as jy met opgewondenheid hom daarvan vertel, maar as jy uit oefening is en jou belange nie meer Christus eerste is nie, herken jy nie die behoefte nie.

Wanneer ons opdaag vir die baie belangrike oefensessies, is ons nie net meer instaat om verlore siele in nood te help nie, maar ook ken ons ons medespelers(christene / gemeentelede) beter. Ons kan dan ook baie makliker ‘n nood raaksien binne ons geledere.

Dit bring my terug na beseringstyd.  Enige stryder doen beserings op.

Rom 5:3  En nie alleen dit nie, maar ons roem ook in die verdrukkinge, omdat ons weet dat die verdrukking lydsaamheid werk, (4)  en die lydsaamheid beproefdheid en die beproefdheid hoop;

Of dit nou geestelike teistering of huweliksprobleme of rebelse kinders is. Ons het almal soms daardie stut nodig wat jou van die veld kan afdra. Iemand wat saam jou op die grond sal sit en saam jou huil totdat jy kan opstaan. Almal het een of ander stadium nodig dat die span saam staan en vir hom bid. Wanneer daar niemand is nie – verwys na die marathon se kortpaaie. Dis dan wanneer ons so maklik in die strikke van Satan trap.

Gal 6:2  Dra mekaar se laste en vervul so die wet van Christus.

Mag God ons leer om die reëls na te kom, getrou te oefen en gefokus te bly op die wenpaal. Daardie basuin geluid. Die kroon. En mekaar se laste te dra.

Kom ons bid God dat Hy ons in dinamiese stryders sal verander.

-Janine Visagie-

 

Leave a comment

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.