Daily Archives: 26 October, 2019


Gén.6:6  “het dit die HERE berou dat Hy die mens op die aarde gemaak het, en daar was smart in Sy hart.” DIE HART VAN GOD WANNEER ONS PRAAT OOR “HART”, IS DIT BESLIS NIE DIE ORGAAN WAT BLOED POMP NIE. Op Geestelike gebied is jou hart eintlik die senter […]

GOD SE HART